Ladder

Reglement

Wanneer
Een partij voor het DDT-laddertornooi kan op elke clubavond gespeeld worden.  

Bedenktijd
Het tempo is 1 uur KO.
Voor zowel de oude als de nieuw klokken is dit optie 3. Je moet dan nog wel zelf 1 uur, 0 minuten en 0 seconden instellen.
Je kunt ook perfect met een analoge klok spelen.

Uitdaging en paring
Een speler die een ladderpartij wil spelen, kan een speler uitdagen die boven hem geklasseerd is in de rangschikking van het laddertornooi.
Die uitdaging kan op de clubavond zelf of vooraf telefonisch, per mail of via WhatsApp. Er wordt een WhatsApp-groep ‘Ladder’ opgemaakt.
De uitgedaagde speler kan dit weigeren, maar komt dan in de pool, zoals verder beschreven.

Wie op een clubavond om 20.30 u. geen tegenstrever heeft, komt in een paringspool terecht. Iemand van het DDT-bestuur zal de spelers uit de pool koppelen voor een partij.

Bij de paring wordt er naar gestreefd dat twee spelers niet opnieuw tegen mekaar uitkomen tijdens de volgende twee clubavonden.

Bij een oneven aantal kandidaat-spelers is er iemand bye. Er wordt naar gestreefd dat dezelfde speler geen twee keer bye is in hetzelfde seizoen.

Kleur
Wanneer twee spelers voor de eerste keer tijdens dit laddertornooi tegen mekaar uitkomen, wordt de kleur geloot. Als zij een tweede keer tegen mekaar uitkomen, wisselen zij van kleur.  

Startrangschikking
 De startrangschikking wordt als volgt samengesteld:

  • Het eerste deel bestaat uit de deelnemers van het vorige seizoen en in volgorde van het resultaat van het vorige seizoen.
  • het 2de deel zijn alle andere leden, gerangschikt volgens hun ELO-punten op 1 september 2022.
  • Leden die in de loop van het seizoen toetreden, worden achteraan de lijst opgenomen.
  • Wie tegen 1 december 2022 nog geen partij voor het DDT-laddertornooi heeft gespeeld, wordt uit de lijst geschrapt.
  • Wanneer hij/zij later toch nog deelneemt, sluit zij/hij aan onderaan de lijst.
  • Leden die in de loop van het seizoen toetreden, sluiten aan onderaan de lijst.

Klassement
Door partijen te spelen kan de positie van de spelers evolueren.
Wanneer twee spelers tegen mekaar spelen en de laagst gerangschikte wint, dan stijgt hij een aantal plaatsen, gelijk aan de helft van het verschil tussen zijn positie en die van zijn tegenstrever (Bij een oneven getal – met uitzondering van 1 – wordt afgerond naar beneden.). De hoogst gerangschikte speler verliest 1 positie.
Wanneer de laagst gerangschikte speler net onder de hoogst gerangschikte speler staat, verwisselen ze van positie.
Wanneer de hoogst gerangschikte speler wint, stijgt die één positie. De laagst gerangschikte speler daalt één positie.
In geval van remise, stijgt de laagst gerangschikte speler met 1 positie. De hoogst gerangschikte speler behoudt zijn positie.
Dit systeem wordt doorgevoerd op het einde van de speeldag, startende met de laagst geklasseerde speler op de start van de speeldag.

Noteren
Noteren is niet verplicht.

Doorgeven uitslag
De winnaar – of in geval van remise, de speler met de oorspronkelijk laagste positie – is verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag. Dit kan op de avond zelf op het daarvoor bestemde invulblad of via mail naar Patrick (patrick.weyn@telenet.be), WhatsApp of sms (0496 51 81 09).

Bierbon:
De winnaar van het DDT-laddertornooi wint een bierbon van 20 euro.
De zevende in de eindrangschikking krijgt een bierbon van 10 euro.
Een tweede bierbon van 10 euro is voor de speler die de meeste ladderpartijen heeft gespeeld.

Seizoen 2023 – 2024

Startrangschikking
1Tim Vermeulen
2Patrick Weyn
3Jonas Nicolai
4Tim Mahy
5Sebastian Van Hoeck
6Rik Serruys
7Bram Breesch
8Kobe Verbelen
9Rob Baelen
10Luc Croket
11Martien van den Heuvel
12Ismail Almaci
13Guy Van Habberney
14Annick Huybrechts
15Dirk Somers
16Lars Houtman
17Ronny Stuer
18Stoffel Beeckmans
19Herman Gommeren
20Rudi Luyten
21Maarten Weyn
22Tony Matheus
23Satish Sing
24Jan Willemse
25Jasper Declercq
26Beau Delagaye
27Lucas Van den Bogaert
28Tim Denys
29Alex Jacobs
30Evert Verrelst
31Dirk Stuyck
32Oscar Coppieters
33Erik Stryckers
34Jef Pintens
35Wouter Jacobin
36Frank Op de Beeck
37Sam Meersman
38Bram Dyzers
39Nicolas De Greef
40Eveline Croket
41Peter van de Klundert
42Kris Op de Beeck

2023-2024